CemPro Firewall 1350

CemPro Firewall 1350

Cempro Firewall 1350

CemPro Firewall 1350 er en brannbeskyttende betong som tåler temperaturer opp til 1350°C. Den er testet og godkjent i henhold til RWS-kurven.  
CemPro  Firewall 1350 er utviklet for å beskytte konstruksjoner ved en såkalt eksplosjonsbrann.

CemPro Firewall 1350 kan leveres som betong for sprøyting eller ferdige plater for påmontering av konstruksjoner. Produktet kan leveres i ulike tykkelse for å klare brannkrav som er i de ulike konstruksjoner, som tunneler, stålkonstruksjoner osv.
CemPro Firewall 1350 er som nevnt godkjent der kravene er en eksplosjonsbrann eller 300 MW brann. Denne testen er en 2 timers test med max temperatur på 1350°C.

Tromsøysundtunnelen CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen T1 -
CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. Les mer...

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen –
CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Les mer...

Cempro logo