CemPro Topcoat

Cempro Topcoat

CemPro Topcoat er en vannavstøtende mørtel utviklet for å beskytte betongoverflater for inntrengning av salt, smuss, olje o.l. samtidig som den er karbonatiserings- bremsende. CemPro Topcoat kan sprøytes på tunnelvegger, støttemurer, underganger og andre betongkonstruksjoner.

CemPro Topcoat er gråfarget mørtel som er dråpefrastøtende, men samtidig diffusjonsåpen. Dette hindrer effektivt inntrenging av støv, olje, salt o.l. i overflaten. For å få den ren kan dermed høytrykksvaskes i henhold til Håndbok 163 uten å tilsette såpe eller kjemikalier. CemPro Topcoat har lang levetid uten misfarging, den tåler fryse-/tinevekslinger og er karbonatiseringsbremsende.

Tromsøysundtunnelen CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen T1 -
CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. Les mer...

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen –
CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Les mer...

Cempro logo