CemPro Whitecoat

CemPro Whitecoat er en hvit gjennomfarget og vannavstøtende mørtel utviklet i samråd med Statens Vegvesen for å sprøytes på primært på tunnelvegger, men kan også brukes på støttemurer, underganger osv. Ved bruk i tunnel vil tunnelen bli betydelig lysere og derigjennom tryggere for trafikkantene.

Cempro Whitecoat

CemPro Whitecoat er som nevnt en hvit gjennomfarget og dråpefrastøtende, men samtidig diffusjonsåpen mørtel. Dette hindrer effektivt inntrenging av støv, olje, salt o.l. i overflaten. For å få den ren kan dermed høytrykksvaskes i henhold til Håndbok 163 uten å tilsette såpe eller kjemikalier. CemPro Whitecoat har lang levetid uten misfarging, den tåler fryse-/tinevekslinger og er karbonatiseringsbremsende.

Ved å sprøyte tunnelveggene i en høyde på 3,0 – 3,5 m gir dette en lys tunnel der trafikanten føler seg trygg. Ved å sprøyte i denne høyden gir det også en god optisk virkning når en kjører i tunnelen.

Tromsøysundtunnelen CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen T1 -
CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. Les mer...

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen –
CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Les mer...

Cempro logo