Prosjekter

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Deler av henget (taket) i Glaskartunnelen besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Dette tynne laget tilfredsstilte ikke Statens Vegvesens krav til brannsikring i tunnel.

  • Glaskar Billedserie 1
  • Glaskar Billedserie 2
  • Glaskar Billedserie 3
  • Glaskar Billedserie 4
  • Glaskar Billedserie 5
  • Glaskar Billedserie 1
  • Glaskar Billedserie 2
  • Glaskar Billedserie 3
  • Glaskar Billedserie 4
  • Glaskar Billedserie 5

Tunnelinfo

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Dette tynne laget tilfredsstilte ikke Statens Vegvesens krav til brannsikring i tunnel.

I og med at Statens Vegvesen skulle oppgradere lysanlegget i tunnelen ønsket de samtidig å oppgradere brannsikkerheten til dagens krav. I et samarbeid mellom Mesta Drift AS og oss ble det foreslått at tunnelhenget skulle sprøytes med 4 cm CemPro Firewall 1150 for å oppnå tilstrekkelig brannsikkerhet. Alternativet til dette var å rive ned PE-skummet og eksisterende 12 mm fjellbolter. Deretter sette opp nye 16 mm fjellbolter, nytt PE-skum før det sprøytes 8 cm sprøytebetong på toppen.

Det var ikke mulig å sprøyte 8 cm sprøytebetong med dagens fjellbolter. CemPro Firewall 1150 er en brannbeskyttende lettvektsbetong med egenvekt på 0,7 kg. Vekt på 4 cm CemPro Firewall 1150 er under 20% av vekten på 8 cm sprøytebetong og dagens fjellbolter kunne benyttes.
Statens Vegvesen valgte å gå for denne løsningen.

Jobbgjennomføring

Jobben ble gjennomført på høsten 2011 under gunstige arbeidsforhold.

Først ble henget høytrykkvasket for å fjerne smuss og løs betong.
Betongen ble blandet på en egen blandestasjon og tvangsblandrere, deretter fylt i betongbiler og transportert inn i tunnelen. I tunnelen var det leid inn en sprøyterigg fra Snemyr & Limm Betongsprøyting AS. De var ansvarlig for betongsprøytingen i tunnelen.

Etter noen startproblemer ble tunnelen sprøytet i henhold til beskrivelse og er nå oppgradert med hensyn til brannsikkerhet.
 

Tromsøysundtunnelen CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen T1 -
CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. Les mer...

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen –
CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Les mer...

Cempro logo