Prosjekter

Askimporten - testforsøk

Askimporten - testforsøk

Oppdrag

CemPro AS ble sammen med 5 andre leverandører invitert av Statens Vegvesen til å delta i et testprosjekt for å beskytte tunnelelementer mot karbonatisering og saltinntrenging i betongen. Hver leverandør skulle sprøyte 1,5 element med referanseområde på hver side.

Sammendrag

Angitte felt ble høytrykksvasket og sprøytet med CemPro Whitecoat i 5 mm tykkelse. Området midt i buen hadde fortsatt en del olje etter produksjon og vi fikk dermed ”glideflater”. CemPro Whitecoat kunne i dette området ikke sprøytet i beskrevet tykkelse som er 5 mm.

Områdene over og under nevnte område har tilstrekkelig tykkelse.

For å få et tilfredsstillende resultat må støpte betongelementer vaskes med steam og kanskje såpe for å fjerne olje fra produksjonsprosessen.

 

Tromsøysundtunnelen CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen T1 -
CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. Les mer...

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen –
CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Les mer...

Cempro logo