Prosjekter

Brattåstunnelen – CemPro Whitecoat

Brattåstunnelen ligger i kurvatur med en påkjøring i den ene tunnelåpningen. Det har vært mange ulykker i denne tunnelen. Statens Vegvesen hadde et ønske om å gjøre tunnelen lysere og derved tryggere.

 • Brattas Billedserie 1
 • Brattas Billedserie 2
 • Brattas Billedserie 3
 • Brattas Billedserie 4
 • Brattas Billedserie 5
 • Brattas Billedserie 6
 • Brattas Billedserie 7
 • Brattas Billedserie 8
 • Brattas Billedserie 9a
 • Brattas Billedserie 1
 • Brattas Billedserie 2
 • Brattas Billedserie 3
 • Brattas Billedserie 4
 • Brattas Billedserie 5
 • Brattas Billedserie 6
 • Brattas Billedserie 7
 • Brattas Billedserie 8
 • Brattas Billedserie 9a

Tunnelinfo

Brattåstunnellen

Brattåstunnelen ligger på E18 i Porsgrunn Kommune. Tunnelen er 524 m lang og veggene består av prefabrikkerte betongelementer med forholdsvis glatt overflate.

Brattåstunnelen ligger i kurvatur med en påkjøring i den ene tunnelåpningen. Det har vært mange ulykker i denne tunnelen.

Statens Vegvesen hadde et ønske om å gjøre tunnelen lysere og derigjennom tryggere og valgte da å sprøyte den med CemPro Whitecoat i en høyde på 3,5 m på hver side.

Jobbgjennomføring

Jobben ble gjennomført på høsten 2011 under gunstige arbeidsforhold.

Først ble tunnelen høytrykkvasket for å fjerne gammel olje, smuss, salt osv. Det viste seg at dette ikke var tilstrekkelig. Gjennom mange år hadde smuss, olje o.l. lagt seg inn i porene i betongen og laget en meget glatt, nærmest polert overflate. Høytrykksvaskingen klarte ikke å få ut denne smussen og betongelementene måte sandblåses for å få ut smuss og lage en ru overflate slik at vi fikk tilstrekkelig vedheft. 

Brattåstunnelen ble det sprøytet med Mestas sprøytebil som har et automatisk opplegg og sprøyter full høyde 3,5 m i en operasjon. For å oppnå tilstrekkelig tykkelse på CemPro Whitecoat ble veggen sprøytet 3 ganger.

Tromsøysundtunnelen CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen T1 -
CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. Les mer...

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen –
CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Les mer...

Cempro logo