Prosjekter

Trifontunnelen E105

Trifontunnelen E105

Trinfontunnelen er en ny tunnel på E105 utenfor Kirkenes. Prosjektet er en del av oppgraderingen av hele vegen mellom Kirkenes og Murmansk.

 

Tunnelinfo

Trifontunnelen på E105 er en del av en viktig grensekryssende korridor i Barentsregionen, og den norske delen av vegen er 10 kilometer.

Prosjektet omfattet blant annet en 690 meter lang tunnel gjennom Trifonhøgda hvor Veidekke valgte CemPro Whitecoat for å få lysere og mer vedlikeholdsvennlig tunnel.

 

Jobbgjennomføring

Jobben ble gjennomført i august 2017 før tunnelen åpnet og ble gjennomført på ca 2 dager.

Tunnelen ble sprøytet med CemPro Whitecoat 3,5 meter opp på tunnelveggene og hindrer dermed effektivt inntrenging av salt, olje, støv ol i overflaten.

Trifontunnelen ble manuelt sprøytet med mannskap fra Svendsen Maskin, MA-TEK AS samt Nilsen Maskin og Transport AS.

Tromsøysundtunnelen CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen T1 -
CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. Les mer...

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen –
CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Les mer...

Cempro logo