Prosjekter

Tromsøysundtunnelen T1 – CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. I forbindelse med oppgradering av Tromsøysundtunnelen T1 for å oppfylle kravene i det nye tunneldirektivet besluttet Statens Vegvesen Troms at tunnelveggene skulle sprøytes med CemPro Whitecoat for å få en mer trafikksikker tunnel.

  • Tromsoysundtunnelen 1
  • Tromsoysundtunnelen 2
  • Tromsoysundtunnelen 3
  • Tromsoysundtunnelen 1
  • Tromsoysundtunnelen 2
  • Tromsoysundtunnelen 3

Tunnelinfo

Tromsøysundtunnelen T1 er en undersjøisk tunnel som ligger på E 8 i Tromsø Kommune. Tunnelen er 3.386 m lang og veggene består av prefabrikkerte betongelementer.

I henhold til Statens Vegvesens trafikksikkerhetstiltak i tunnel samt universell utforming ønsket Statens Vegvesen sprøyte tunnelveggene hvite og dermed få en tryggere og mer trafikksikker. Tunnelveggene ble sprøytet med CemPro Whitecoat i en høyde på 3,5 m på hver side.

Jobbgjennomføring

Jobben ble gjennomført på i august 2016 og ble gjennomført på i underkant av 4 dager.

Tunnelen var på forhånd høytrykkvasket for å fjerne gammel olje, smuss, salt osv. Høytrykksvaskingen ble utført med roterende jetdyser med et trykk på 300 bar for å få den tilstrekkelig ren.

Tromsøysundtunnelen T1 ble det sprøytet med Mestas sprøytebil som har et automatisk opplegg og sprøyter full høyde 3,5 m i en operasjon. For å oppnå tilstrekkelig tykkelse på CemPro Whitecoat ble veggen sprøytet 3 ganger.

Tromsøysundtunnelen CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen T1 -
CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. Les mer...

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen –
CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Les mer...

Cempro logo